I sæson A og B er ankomstdag lørdag.

Sæsonpriser DKK
pr. uge

A

  4.600

B

  3.700

C

  2.800

D

  2.200

W eekend 1.800

Strøm betales efter forbrug 2,50 kr/Kwh (vand er dermed inklusiv)

Der gives 10% rabat
 • ved max. 4 personer i B- og C-sæson (ej uge 41+42)

Ønskes spa tillægges prisen 12%

Dette skal angives ved bestillingen!

 Fanø golfklubshjemmeside
Privat udlejning
Vesterengen 11
6720 Fanø
Tlf. 0045 30 54 10 41
Mail